Knippen dames
€  18,50
Wassen, knippen, drogen DAMES
€  22,50
Wassen, knippen, drogen HEREN
€  18,50
Tondeuse 1 stand
€ 14,50
Wassen, knippen, drogen KIDS (t/m 12 jr)
€  12,50
Wassen, knippen, drogen, modelföhnen/stylen
€  31,50
Wassen, modelföhnen
€  19,50
Wassen, watergolven
€  17,50
Wassen, knippen, watergolven
€  29,50

Deel permanent incl. knippen
€   52,50
Hele permanent incl. knippen
€  65,00
Toeslag over schouders v.a
€  12,50

Folies (10st)
€  20,00
Kamstrepen v.a
€  15,00
Uitgroei
€  24,50

Hele kleuring kort haar
€  35,00
Hele kleuring halflang haar
€  39,50
Hele kleuring lang haar
€  49,50

Spoeling kort haar
€  20,00
Spoeling halflang haar
  25,00
Spoeling lang haar
€  30,00

Opsteken v.a
€  20,00
Invlechten v.a
€  10,00
Stylen/krullen v.a
€  15,00

Hairextensions